karta oceny rozmowy - Telefoniczna Informacja Pacjenta NFZ


pytania z gwiazdką są obowiązkowe

Ankieta składa się z 48 pytań.